Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacija

Misija ir tikslai

Mūsų misija

Skleisti socialinio emocinio ugdymo gerąją patirtį šalyje, diegti programas ir įrankius švietimui, rengti tyrimus, rekomendacijas ir pasiūlymus bei organizuoti visų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą.

Tikslai

  • Suburti socialinio emocinio ugdymo programas įgyvendinančias organizacijas, švietimo įstaigas bei socialiai atsakingas įmones ir kartu dalintis įdirbiu, organizuoti informacinius renginius bei keistis patirtimi.
  • Vykdyti tyrimus, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas bendrai Lietuvos socialinio emocinio ugdymo strategijai, jos plėtojimui ir įgyvendinimui Lietuvos švietimo sistemoje.
  • Sukurti bendradarbiavimo platformą ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams ir asmenims, atsakingiems už socialinį emocinį ugdymą organizacijoje, siekiant dalintis gerąja praktika, semtis žinių ir įkvėpimo vieni iš kitų.