Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacija


Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /home/lseua/domains/lseua.lt/public_html/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218
LSEUA

MŪSŲ ISTORIJA

Asociacijos steigimo iniciatyvinė grupė susibūrė po 2015 m. birželio mėn. įvykusios nacionalinės konferencija LR Seime, kurioje aptarta:

  • Socialinio emocinio ugdymo poreikis
  • Programos vaikams
  • Pedagogų socialinių emocinių kompetencijų lavinimas
  • Programa aukštosioms mokykloms
  • Priemonių, vadovėlių ir įrankių kūrimas
  • Galimybės semtis patirtį iš kitų sektorių

Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacija įregistruota 2016 m. gruodžio 7 d. Duomenys saugomi VŠĮ Registrų centre.

Įkurta Asociacija kvietė vienytis organizacijas, kurios inicijuoja socialinio emocinio ugdymo programas ir įrankius Lietuvoje: darželius, pradines ir pagrindines mokyklas, gimnazijas, kitas ugdymo įstaigas, kurių tikslas – Lietuvoje didinti dėmesį emocinio intelekto ir socialinių emocinių įgūdžių ugdymui.

LSEUA steigėjai

Asociacijos steigėjais tapo partneriai tuo metu įgyvendinę projektą „Dramblys.lt“: Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, Vilniaus privati gimnazija, Organizacija „Gelbėkit vaikus“, Organizacija BCS International.